Gesponsorde link

Gesponsorde link

Disclaimer

Om het iedereen naar zijn zin te maken hebben wij een aantal regels opgesteld over hoe wij verwachten dat onze gebruikers zich gedragen op Pornomarkt.nl. 

Wij verzoeken iedereen zich aan onze regels te houden, indien u dit niet doet zullen wij uw account verwijderen of tijdelijk buiten werking stellen. 

U kunt ons ook helpen als 1 van de gebruikers de regels overtreed door "meld misbruik" link te gebruiken. 

Het is niet toegelaten / verboden om berichten en of afbeeldingen op je profielpagina of advertentie te plaatsen met een berichten die schadelijk, bedreigend, misleidend, lasterlijk, haatdragend, agressief, racistisch, beledigend of gewelddadig zijn. Het is eveneens verboden om je profielpagina te gebruiken voor politieke, religieuze of strafbare doeleinden. 

Hieronder vindt je een overzicht van dingen die niet zijn toegelaten: 

Pedofilie , het is verboden om foto's te plaatsen van minderjarige en of teksten die betrekking hebben op minderjarige die aangeboden en gevraagd worden voor bijvoorbeeld prostitutie. 
Racisme en discriminatie, het is niet toegestaan om racistische foto's , teksten op pornomarkt.nl te zetten. 


Laster, stalken, misbruik van de naam of beeltenis, misbruik van vertrouwen, etc. zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld. Scheldpartijen, grove beledigingen, het misbruiken van andermans naam of foto, lasterlijke en eerrovende praktijken zijn ook op Pornomarkt.nl verboden. 


Schending van de intellectuele eigendommen Je mag op Pornomarkt.nl alleen materiaal (foto's, teksten, muziek, films, etc.) voor publicatie aanbieden wanneer je daar de nodige (auteurs)rechten voor bezit. Publiceer je toch materiaal waarvoor je niet over de benodigde rechten beschikt, dan kan Xplow BV hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Xplow  BV kan reageren met sancties wanneer ze er op de hoogte van wordt gesteld dat jouw materiaal een inbreuk vormt op de rechten van derden. 


Storen van de openbare orde op de website houdt in dat onder meer spamming, het sturen van ongevraagde reclame of kettingbrieven, via privé of publieke berichten of uitingen vervolgd kan worden. 


Hacken of poging tot hacken van Pornomarkt of van een persoonlijk account van een pornomarkt gebruiker is uiterst strafbaar. In dit geval halen wij er zonder uitzondering, zelfs bij minderjarigen, onmiddellijk de politie bij. Je loopt het risico op  een gevangenisstraf of een zware boete. Het is ook verboden de websites te gebruiken met behulp van scripts of op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze.

Indien men zich niet aan de regels houdt zal dit leiden tot een (tijdelijke of permanente) ban zonder recht of aanspraak op teruggave van de kosten van een profielpagina of gederfde inkomsten.

Pornomarkt.nl heeft het recht om mensen van de site te verbannen die zich niet op een fatsoenlijke manier gedragen. Pornomarkt.nl kan advertenties verwijderen en blokkeren waarvan de inhoud niet juist is of beledigend is. 

Pornomarkt.nl is niet verantwoordelijk voor de informatie en de materialen die via onze site geplaatst of verspreid worden.  

Pornomarkt.nl is in geen geval aansprakelijk voor incidentele, directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de diensten van Pornomarkt.nl.  


Bovendien doet Pornomarkt.nl afstand van alle aansprakelijkheid voor de daden of nalatigheden van andere deelnemers of gebruikers, in welke vorm dan ook. 

De teksten en foto's op de profielen van gebruikers worden zonder tussenkomst van Pornomarkt.nl geplaatst. Pornomarkt.nl kan niet garanderen dat deze informatie op waarheid berust. 

Pornomarkt.nl is niet aansprakelijk voor het plaatsen van zogenaamde nep foto's. Indien Pornomarkt.nl een profiel ziet dat niet naar waarheid is gevuld met foto's of informatie, kunnen wij overgaan tot het verwijderen van een profiel. Je moet, indien je het profiel weer geopend wil hebben, zelf het bewijs leveren dat de opgegeven informatie juist is. 

Op deze site staan links die door gebruikers zijn aangebracht. Pornomarkt.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of vormgeving van websites die vanaf Pornomarkt.nl worden gelinkt. Pornomarkt.nl distantieert zich dan ook uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte sites. 

Pornomarkt.nl is niet verantwoordelijk voor afspraken welke gemaakt worden door gebruikers van de sites onderling. 

Pornomarkt.nl sluit elke aansprakelijkheid uit voor alle door het gebruik van deze websites ontstane schade, van welke aard dan ook.

Gesponsorde link

Gesponsorde link